ODHLASOVANIE DETÍ V PRÍPADE NEPRÍTOMNOSTI

V prípade neprítomnosti dieťaťa je potrebné odhlásiť dieťa zo stravy najneskôr do 07:30 hod. v daný deň.

Po absencii dieťaťa po dobu 3 a viac dní z dôvodu choroby je nutné predložiť lekárske potvrdenie o tom, že dieťa môže ísť opäť do kolektívu.

Odhlásiť sa môžete telefonicky:

   02/62 24 70 34
 
Odhlasovanie detí zo škôlky