KRÚŽKY

V školskom roku 2018/2019 krúžky:

Anglický jazyk - Mgr. Adamková M., PhD. - interný pedagóg.

Tvorivé dielne - Hatašová Z. a Mgr. Slavkovská D. - irinterní pedagógovia.

 

Deti sa učia

Tvorivé dielne - Naše produkty

UTOROK
Anglický jazyk
Mirka
Nepárny týždeň:
14:15-14:45 hod.
(Prvá skupina)
Mirka
Nepárny týždeň:
15:15-15:45 hod.
(Druhá skupina)
15:50-16:20 hod.
(Tretia skupina)
STREDA
Tvorivé dielne:
Zuzka
Párny týždeň:
(Prvá skupina)
14:00-15:00 hod.
(Druhá skupina)
15:05-16:05 hod.
Deniska
Nepárny týždeň:
(Prvá skupina)
14:00-15:00 hod.
(Druhá skupina)
15:05-16:05 hod.
ŠTVRTOK
Anglický jazyk
Mirka
Nepárny týždeň:
14:15-14:45 hod.
(Prvá skupina)
Mirka
Nepárny týždeň:
15:15-15:45 hod.
(Druhá skupina)
15:50-16:20 hod.
(Tretia skupina)