KRÚŽKY

V školskom roku 2017/2018 otvorené krúžky:

Anglický jazyk - 2 x týždenne, externý pedagóg Alena Nádašská (2 skupiny).

Výtvarný krúžok - každý nepárny týždeň – 2 skupiny (interný pedagóg Libuša Dohnalová).

Pohybový krúžok - každý nepárny týždeň – 2 skupiny (interný pedagóg Libuša Dohnalová).

Deti sa učia

Výtvarný krúžok - Naše produkty

PONDELOKAnglický jazyk15:15-15:45 hod. - 1. skupina
15:50-16:20 hod. - 2. skupina
UTOROKVýtvarný krúžok14:00-15:00 hod. - 1. skupina
15:20-16:20 hod. - 2. skupina
STREDAAnglický jazyk15:15-15:45 hod. - 1. skupina
15:50-16:20 hod. - 2. skupina
ŠTVRTOKPohybový krúžok15:20-16:20 hod.