KRÚŽKY

V školskom roku 2018/2019 krúžky:

Anglický jazyk - interný pedagóg.

Výtvarný krúžok - interný pedagóg.

 

Deti sa učia

Výtvarný krúžok - Naše produkty

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK