RADA ŠKOLY

Funkcia - Zvolený/delegovaný za:Meno a priezvisko
Predseda - pedagogických zamestnancovOslejová Ľ.
Podpredseda - rodičov
Člen - rodičov
Člen - pedagogických zamestnancovPaedDr. Severini E., PhD.
Člen - nepedagogických zamestnancovSedláčková E.
Člen - zriaďovateľaMgr., Ing. Cmorej P.
Člen - zriaďovateľaIng. Lezo M.