RADA ŠKOLY

Funkcia - Zvolený/delegovaný za:Meno a priezvisko
Predseda - pedagogických zamestnancovLibuša Dohnalová
Podpredseda - rodičovMgr. Janka Wintzlerová
Člen - rodičovMgr. Tamara Turčanová
Člen - pedagogických zamestnancovPaedDr. Eva Severini, PhD.
Člen - nepedagogických zamestnancovEva Sedláčková
Člen - zriaďovateľaMgr., Ing. Peter Cmorej
Člen - zriaďovateľaIng. Milan Lezo