RADA ŠKOLY

Funkcia - Zvolený/delegovaný za:Meno a priezvisko
Predseda - pedagogických zamestnancovOslejová Ľ.
Podpredseda - rodičovMgr. Wintzlerová J.
Člen - rodičovMgr. Turčanová T.
Člen - pedagogických zamestnancovPaedDr. Severini E., PhD.
Člen - nepedagogických zamestnancovSedláčková E.
Člen - zriaďovateľaMgr., Ing. Cmorej P.
Člen - zriaďovateľaIng. Lezo M.