ZAMESTNANCI

1. TRIEDA – ŽABKY

Libuša Dohnalová

Triedna učiteľka

Mgr. Veronika Gaľová


2. TRIEDA – MYŠKY

Bc. Miroslava Pucherová

Triedna učiteľka

Monika Čambáliková


3. TRIEDA – HÚSKY

PaedDr. Eva Severini, PhD.

Triedna učiteľka

Mária Pazderová


4. TRIEDA – LIENKY

Zuzana Hatašová

Triedna učiteľka

Alena Keratová


5. TRIEDA – ZAJAČIKY

Ľubica Oslejová

Triedna učiteľka

Katarína Kovačičová


Správni zamestnanci

Eva Sedláčková

Daniela Boleková

Eva Halászová

 
 

Zamestnanci školskej jedálne


Zuzana Nosková

Vedúca

Beáta Šušková

Kuchárka

 

Beáta Strašiftáková

Terézia Galbová