ZAMESTNANCI

1. TRIEDA – MYŠKY

Bc. Pucherová M.

Triedna učiteľka

Čambáliková M.


2. TRIEDA – ŽABKY

Mgr. Csandová E., PhD.

Triedna učiteľka

Mgr. Slavkovská D.


3. TRIEDA – ZAJAČIKY

Oslejová Ľ.

Triedna učiteľka

Kovačičová K.


4. TRIEDA – HÚSKY

PaedDr. Severini E., PhD.

Triedna učiteľka

Pazderová M.


5. TRIEDA – LIENKY

Hatašová Z.

Triedna učiteľka

Mgr. Adamková M., PhD.


Správni zamestnanci

Sedláčková E.

Boleková D.

Halászová E.

 
 

Zamestnanci školskej jedálne


Nosková Z.

Vedúca

Šušková B.

Kuchárka

 

Strašiftáková B.

Galbová T.