INTERNÉ OZNAMY

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OD 02.09.2020 V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

 

Oznámenie 01092020

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole pre šk. rok 2020/2021, po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania pandemických opatrení a odporúčaní TU!

Povinnosti zákonných zástupcov detí: Povinnosti zákonných zástupcov detí od 02.09.2020, 2020.2021-zmeny k 16.9.2020

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021: Deti_prvy_vstup

Oznam k pripravovanému otvoreniu materskej školy: Oznam_zak._zast._k 2.9.2020

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 

O Z N Á M E N I E s účinnosťou od 01. 10. 2020 Oznámenie 01102020

Prevádzka MŠ od 1.10.2020 do odvolania od 6,30 hod. do 16,30 hod.: Prevadzka_MS

PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2020/2021

Milí rodičia, všetky potrebné informácie, termíny, podmienky a žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete TU!

Ziadost_o_prijatie_do_materskej_skoly

Rozhodnutie_z_26.marca_2020

PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2020/2021 bude prebiehať

od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Bližšie informácie TU! Prijímanie detí do MŠ na školský rok 2020-21

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať.

rozhodnutie_predloženie dokladov_rozhodnutie_prijatie

 

Príspevok a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

Znenie_VZN_č_7_2019-2  TU!

Znenie_VZN_-č_8_2019-1 TU!

POZOR ZMENA VO VZN č. 15/2019 ZO DŇA 30.09.2019, KTORÁ NADOBÚDA ÚČINNOSŤ 22.10.2019

VZN_č_15_2019_o_výške príspevkov na úhradu v školách a šk. zariadeniach TU!

Informačná tabuľa – školský rok 2020/2021

LETNÉ PRÁZDNINY: AUGUST 2021


Informácie k úhrade stravného:

 

Stravné je potrebné uhradiť do uvedených termínov:

Január - februárdo 31.01.
Marecdo 28.02.
Apríldo 30.04.
Májdo 30.05.
Júndo 31.03.

 

 

 


 

Občianske združenie Macharačik

 číslo účtu: SK83 0900 0000 0051 7392 6517

 


Po 3 a viac dňovej absencii dieťaťa je potrebné lekárske potvrdenie

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA PREDKLADÁ

Vážení rodičia,

opätovne vás upozorňujeme, že po absencii vášho dieťaťa 3 a viac dní z dôvodu choroby je nutné predložiť lekárske potvrdenie o tom, že dieťa môže ísť do kolektívu.

Z uvedeného vyplýva, že učiteľka má právo žiadať od rodiča lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.