INTERNÉ OZNAMY

Najnovšie informácie o situácii a opatreniach v štáte v súvislosti s novým koronavírusom

koronavirus19

Mimoriadne prerušenie prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

Rozhodnutie_z_26.marca_2020

Platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach za obdobie od apríla 2020 až do odvolania sú zrušené.

Platby sú zrušené do odvolania

TLAČOVÁ SPRÁVA

2020_03_09_TS_Aktualne info_koronavirus

 

PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2020/2021

Milí rodičia, všetky potrebné informácie, termíny, podmienky a žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete TU!

Ziadost_o_prijatie_do_materskej_skoly

Rozhodnutie_z_26.marca_2020

PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2020/2021 bude prebiehať

od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Bližšie informácie TU! Prijímanie detí do MŠ na školský rok 2020-21

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať.

rozhodnutie_predloženie dokladov_rozhodnutie_prijatie

 

Príspevok a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

Znenie_VZN_č_7_2019-2  TU!

Znenie_VZN_-č_8_2019-1 TU!

POZOR ZMENA VO VZN č. 15/2019 ZO DŇA 30.09.2019, KTORÁ NADOBÚDA ÚČINNOSŤ 22.10.2019

VZN_č_15_2019_o_výške príspevkov na úhradu v školách a šk. zariadeniach TU!

Informačná tabuľa – školský rok 2019/2020

LETNÉ PRÁZDNINY: JÚL 2020


Informácie k úhrade stravného:

 

Stravné je potrebné uhradiť do uvedených termínov:

Január - februárdo 31.01.
Marecdo 28.02.
Apríldo 30.04.
Májdo 30.05.
Júndo 31.03.

MDD v PETRŽALKE 1.6.2020

Milí rodičia a všetky deti, pozor!

Čaká vás veľké prekvapenie. Blíži sa váš obľúbený Medzinárodný deň detí a Kultúrne zariadenia Petržalky pre vás pripravili niečo špeciálne. Veľmi dobre vieme, že deti sa potrebujú hlavne usmievať, aby sa s nimi mohli usmiať aj rodičia. Úsmevom na perách vám určite spestrí oslavu dňa detí malá, zábavná cirkusová šou. Bude to cirkus, ktorý sa odohrá priamo na obľúbenom Prešporáčiku radosti a na uliciach Petržalky. V pondelok 1. júna 2020 nastúpia do Prešporáčika naozajstní cirkusoví umelci, hudobníci, akrobati, žongléri a klauni, aby sa o 14:00 predstavili v krátkom, dvadsaťminútovom programe najprv diváčikom v oknách panelákov na lúke za Jantárovou cestou pred Domom kultúry Lúky, potom o 15:00 na Námestí Republiky, o 16:00 na Nobelovom námestí a o 17:00 na námestí Ovsišťskom. Toto všetko uvidíte a zažijete z pohodlia vášho domova, a teda z výšky nazriete aj do tajov zákulisia. Môžete zostať vo svojich bytoch a pozerať sa na umelcov z vašich okien, balkónov alebo terás, a ak budete mať naozaj veľkú chuť priblížiť sa k nim, buďte, prosíme vás opatrní a ohľaduplní, nasaďte si rúško a dodržujte správne rozostupy. Dozviete sa taktiež, že sme sa rozhodli pre vás zorganizovať tohtoročné Dni Petržalky na celé leto pod názvom DOVOLENKA V PETRŽALKE! Tak, čo milé deti, ste pripravené silno tlieskať a hlasno povzbudzovať cirkusantov?

Pozvanka MDD 2020       Mapa_trasa_zastavenia-MDD-2020

 


 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020

Po 3-dňovej absencii dieťaťa je potrebné lekárske potvrdenie

 

Vážení rodičia,

opätovne vás upozorňujeme, že po absencii vášho dieťaťa 3 a viac dní z dôvodu choroby je nutné predložiť lekárske potvrdenie o tom, že dieťa môže ísť do kolektívu.

Z uvedeného vyplýva, že učiteľka má právo žiadať od rodiča lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.