INTERNÉ OZNAMY

PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

 

 Milí rodičia, všetky potrebné informácie, termíny, podmienky a žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete na stránke.

 Ziadost_o_prijatie_do_materskej_skoly

 

PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok

 

 

POZOR zmeny v platbách školného a stravného!!!!!!!!!!!!!!!!! OD 1.5.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava TU!

 

 

Informačná tabuľa – školský rok 2018/2019

LETNÉ PRÁZDNINY: AUGUST 2019


Informácie k úhrade stravného:

 

Stravné je potrebné uhradiť do uvedených termínov:

Január - februárdo 31.01.
Marecdo 28.02.
Apríldo 30.04.
Májdo 30.05.
Júndo 31.03.

 


 

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Po 3-dňovej absencii dieťaťa je potrebné lekárske potvrdenie

 

Vážení rodičia,

opätovne vás upozorňujeme, že po absencii vášho dieťaťa 3 a viac dní z dôvodu choroby je nutné predložiť lekárske potvrdenie o tom, že dieťa môže ísť do kolektívu.

V súlade s 27 ods. 3 písm. E/Zákona NR SR č.126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zariadení pre deti školského veku je potrebné zabezpečiť, aby osoba zodpovedná za každodenné prijímanie detí do zariadenia detí predškolského veku prijala dieťa podozrivé z ochorenia iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom.

Z uvedeného vyplýva, že učiteľka má právo žiadať od rodiča lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.