INTERNÉ OZNAMY

PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

 

 Milí rodičia, všetky potrebné informácie, termíny, podmienky a žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete na stránke.

 Ziadost_o_prijatie_do_materskej_skoly

 

PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2020/2021

 

Oznam o prijímaní detí do MŠ 2020 - 2021 - starosta

podmienky_prijímania_do_MS

PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 2020-2021

 

Príspevok a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

Znenie_VZN_č_7_2019-2  TU!

Znenie_VZN_-č_8_2019-1 TU!

POZOR ZMENA VO VZN č. 15/2019 ZO DŇA 30.09.2019, KTORÁ NADOBÚDA ÚČINNOSŤ 22.10.2019

VZN_č_15_2019_o_výške príspevkov na úhradu v školách a šk. zariadeniach TU!

Informačná tabuľa – školský rok 2019/2020

LETNÉ PRÁZDNINY: JÚL 2020


Informácie k úhrade stravného:

 

Stravné je potrebné uhradiť do uvedených termínov:

Január - februárdo 31.01.
Marecdo 28.02.
Apríldo 30.04.
Májdo 30.05.
Júndo 31.03.

 

 


 

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Po 3-dňovej absencii dieťaťa je potrebné lekárske potvrdenie

 

Vážení rodičia,

opätovne vás upozorňujeme, že po absencii vášho dieťaťa 3 a viac dní z dôvodu choroby je nutné predložiť lekárske potvrdenie o tom, že dieťa môže ísť do kolektívu.

Z uvedeného vyplýva, že učiteľka má právo žiadať od rodiča lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.