Po 3-dňovej absencii dieťaťa je potrebné lekárske potvrdenie

Posted on

Vážení rodičia,

opätovne vás upozorňujeme, že po absencii vášho dieťaťa 3 a viac dní z dôvodu choroby je nutné predložiť lekárske potvrdenie o tom, že dieťa môže ísť do kolektívu.

V súlade s 27 ods. 3 písm. E/Zákona NR SR č.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zariadení pre deti školského veku je potrebné zabezpečiť, aby osoba zodpovedná za každodenné prijímanie detí do zariadenia detí predškolského veku prijala dieťa podozrivé z ochorenia iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom.

Z uvedeného vyplýva, že učiteľka má právo žiadať od rodiča lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.